Meny Lukk

Tjenester

pulverapp01Norsk Brannservice utfører ulike typer vedlikehold, tilsyn og etterkontroll av utstyr og materiell for brannvern og sikkerhet. Alle tjenester utføres i henhold til NS 3910 og NS 671-3.

De viktigste tjenestene vi utfører:

  • Kontroll av røykvarslere, inkludert funksjonstest, rengjøring og skifte av batteri
  • Kontroll av pulverapparater, inkludert etterfylling og vektkontroll
  • Kontroll av CO2-apparater, inkludert etterfylling og vektkontroll
  • Kontroll av vannbasert slokkeutstyr, inkludert funksjonstest og eventuelt oppgradering
  • Kontroll av nødutganger, inkludert skilting, eventuelt oppgradering av skilter
  • Gjennomgåelse av brannvernrutiner, oppgradering av instrukser og materiell for beboere eller medarbeidere

Vi deltar gjerne i et møte med ledelsen i bedriften eller styret i borettslaget/sameiet, for å vurdere helheten, komme med råd og gi et konkret tilbud på aktuelle tjenester. Vårt mål er å tilby tjenester som sikrer verdier og sørger for at lovpålagt kontroll og tilsyn utføres etter forskriften. Mange av våre kunder har benyttet våre tjenester gjennom mange år, og vi setter alltid sikkerheten øverst i vårt arbeid.