Meny Lukk

Bedrifter

bygning_bedrift01Det er strenge krav fra myndighetene til brannsikring i alle næringsbygg, som omfatter røykvarslere, slokkeutstyr, varslings- og evakueringsrutiner, nødveier og andre forhold. Forskriften sier at kontroll av slokkeutstyr i næringsbygg må utføres årlig. Norsk Brannsikring sørger for at kontroll og vedlikehold av utstyr utføres i henhold til regelverket, til avtalt pris og fastsatt tid. Samtidig bistår vi gjerne med konkrete råd for hvordan brannsikring og beredskap kan forbedres. Brannsikring er både en viktig del av bedriftens HMS-rutiner og nødvendig for å tilfredsstille myndighetenes krav, samt sikre korrekt forsikringsoppgjør i forbindelse med skader. Benytter du våre tjenester, ligger du i forkant av alle problemer og oppnår sikkerhet for både mennesker og eiendeler.

Mange bedrifter oppbevarer spesielle produkter som vil avgi giftige gasser ved høy temperatur. Våre tilsynsrutiner tar hensyn til dette, og vi innehar de nødvendige sertifiseringer for å utføre brannsikring i alle næringsbygg.