Meny Lukk

Regelverket

I Norsk Standard 3910 og Norsk Standard 671-3 defineres kravene til vedlikehold av slokkemateriell.

Minste krav til slokkemateriell for bolig er:

  • 6 kg ABC pulverapparat eller
  • 9 liter skum/vann-apparat eller
  • 6 liter skum/vann apparat med minimum effektivitetsklasse 21A
  • Alternativt husbrannslange

Eier av boligen er pålagt å sørge for at den er utstyrt med manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom.

Vedlikeholdsintervaller for håndslokkere:

Type håndslokker Egenkontroll Kontroll standardens tillegg B, år Kontroll standardens tillegg C, år
Vann, skum/vann Kvartal 5 (i bolig)1 (øvrig) 5
Pulver (trykkladet) Kvartal 5 (i bolig)1 (øvrig) 10
Pulver (med patron) Kvartal 5 (i bolig)1 (øvrig) 10
CO2 Kvartal 5 (i bolig)1 (øvrig) 10